Ogólne warunki z informacjami o klientach

Spis treści

 1. zakres
 2. Wniosek umowy
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Czas trwania umowy i rozwiązanie umowy na umowy subskrypcyjne
 7. Zatrzymanie tytułu
 8. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 9. Usuwanie kuponów akcji
 10. Usunięcie kuponów prezentowych
 11. Obowiązujące prawo
 12. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1 Zakres

1.1Niniejsze ogólne warunki (dalej „AGB”) Fabiana Arnolda, działające pod „Hypenedz” (dalej „Sprzedawcy”), mają zastosowanie do wszystkich umów w celu dostarczania towarów, które konsument lub przedsiębiorca (zwana dalej „Klient”) z udziałem z „Klientem”) z „Klientem”) Sprzedawca towarów pokazanych przez sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Jest to sprzeczne z włączeniem własnych warunków klienta, chyba że coś innego zostało uzgodnione.

1.2Niniejsze Warunki mają zastosowanie odpowiednio do umów dotyczących dostarczania kuponów, pod warunkiem, że coś nie jest wyraźnie uregulowane.

1.3Konsumenci w rozumieniu niniejszych warunków jest każda osoba naturalna, która kończy transakcję prawną do celów, które można w większości przypisać ich komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcy w rozumieniu tego GTC jest osoba naturalna lub prawna lub partnerstwo prawne, które działa w wykonywaniu ich komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej po zakończeniu transakcji prawnej.

1.4W zależności od opisu produktu sprzedawcy, przedmiotem umowy może być zarówno zakup towarów za pomocą męskiego, jak i zakup towarów za pomocą stałej dostawy (dalej „Umowa o subskrypcji”). W przypadku umowy subskrypcyjnej sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia klientowi towarów zawdzięczanych przez czas trwania uzgodnionego terminu umowy w odstępach czasu.

2) Wniosek umowy

2.1Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie reprezentują wiążących ofert ze strony sprzedawcy, ale są używane do przesyłania wiążącej oferty przez klienta.

2.2Klient może przesłać ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia online zintegrowanego w sklepie internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i poddaniu się elektronicznego procesu zamawiania, klient podaje prawnie wiążącą ofertę umowy w odniesieniu do towarów zawartych w koszyku.

2.3Sprzedawca może zaakceptować ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • Wysyłając klienta pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formularzu tekstowym (faks lub e -mail), przy czym otrzymanie potwierdzenia zamówienia jest decydujące w przypadku klienta, lub
 • Dostarczając klienta klientowi, dostęp do towarów do klienta lub
 • prosząc klienta o zapłacenie po ich przesłaniu.

Jeśli istnieje kilka wyżej wymienionych alternatyw, umowa kończy się w czasie, gdy pierwsza występuje jedna z wyżej wymienionych alternatyw. Termin przyjęcia oferty zaczyna się potrwać dzień po wysłaniu klienta i końce piątego dnia, który następuje po wysyłce oferty. Jeśli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym okresie, dotyczy to odrzucenia oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany z jego deklaracją.

2.4Wybierając metodę płatności oferowaną przez PayPal, przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à R.L. Et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwana dalej: „PayPal”), zakładając warunki PayPal-Use, widoczne na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua//Ua/ Useragreement-Full lub-jeśli klient nie ma konta PayPal-wiarygodność warunków płatności bez konta PayPal, widoczna na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-- pełny. Jeśli klient płaci metodą płatności oferowaną przez PayPal w procesie zamówienia online, sprzedawca już wyjaśnia akceptację oferty klienta w momencie, gdy klient kliknie finał przycisku.

2.5Wybierając metodę płatności „płatności Amazon”, przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe S.C.A., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg (dalej: „Amazon”), pod ważnością Amazon Payments Europe Umowa o użytkowaniu, widoczna pod adresem https: //payments.amazon.de/help/201751590. Jeśli klient wybierze metodę płatności jako część procesu zamawiania online „płatność Amazon”, podaje również zamówienie płatności Amazon, klikając przycisk, który sfinalizował proces zamawiania. W takim przypadku sprzedawca już wyjaśnia akceptację oferty klienta w momencie, gdy klient wyzwala proces płatności, klikając przycisk, który kończy proces zamawiania.

2.6Przesyłając ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy jest zapisywany przez sprzedawcę po zakończeniu umowy i wysłał klienta w formularzu tekstowym (np. E -mail, faks lub list) po wysłaniu jego zamówienia. Dostęp sprzedawcy do umowy jest niedostępny. Jeśli klient skonfigurował konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy przed wysłaniem jego zamówienia, dane zamówienia na stronie internetowej sprzedawcy są zarchiwizowane i mogą być wywołane bezpłatnie przez klienta za pośrednictwem jego konta użytkownika chronionego hasłem, stwierdzając odpowiedni login dane.

2.7Przed złożeniem zamówienia za pomocą formularza zamówienia online klient może rozpoznać możliwe błędy wejściowe poprzez uważne odczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznymi technicznymi środkami lepszego wykrywania błędów wejściowych może być funkcja powiększenia przeglądarki, przy której wyświetlacz jest powiększony na ekranie. Klient może poprawić swoje wpisy w ramach procesu zamawiania elektronicznego za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, dopóki nie kliknie przycisku, który kończy proces zamawiania.

2.8Język niemiecki i angielski są dostępne do zakończenia umowy.

2.9Przetwarzanie zamówień i kontaktowanie się zwykle odbywa się pocztą elektroniczną i automatycznym przetwarzaniem zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail określony do przetwarzania zamówień jest prawidłowy, aby e-maile wysyłane przez sprzedawcę mogły zostać odebrane pod tym adresem. W szczególności podczas korzystania z filtrów spamowych klient musi upewnić się, że wszystkie osoby trzecie wysłane przez sprzedawcę lub stronę trzecią wysłaną z przetwarzaniem zamówienia można dostarczyć.

3) Prawo do wycofania

3.1Konsumenci są na ogół uprawnieni do prawa do wycofania.

3.2Więcej informacji na temat prawa do anulowania wynika z polityki anulowania sprzedawcy.

3.3Prawo do wycofania nie dotyczy konsumentów, którzy nie są państwem członkowskim Unii Europejskiej w momencie zawarcia umowy i którego jedyne miejsce zamieszkania i adresu dostawy są poza Unią Europejską w momencie umowy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1O ile nie wynikają inaczej z opisu produktu sprzedawcy, podane ceny to całkowite ceny. VAT jest wyświetlane, jeśli nie jest to towary podlegające różnicowej opodatkowaniu zgodnie z sekcją 25A USTG. W razie potrzeby dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej mogą istnieć dodatkowe koszty, których sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które będą ponosić klient. Obejmują one na przykład koszty przekazywania pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. Opłaty za przeniesienie, opłaty kursowe) lub podatki podatkowe lub podatki importowe (np. Taryfy). Koszty takie można również ponieść pod względem przekazywania pieniędzy, jeśli dostawa nie odbywa się do kraju poza Unią Europejską, ale klient dokonuje płatności z kraju poza Unią Europejską.

4.3Opcje płatności zostaną/zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.4Jeżeli przed przelewem banku uzgodniono przedpłatę, płatność jest należna natychmiast po zakończeniu umowy, jeżeli strony nie zgodziły się w dniu leczenia.

4.5Jeśli metoda płatności zostanie wybrana natychmiast, przetwarzanie płatności jest przeprowadzane za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych STJUB, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „natychmiast”). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „natychmiast”, klient musi mieć konto bankowości internetowej, które jest swobodnie przełączane, aby wziąć udział w „natychmiast”, legitymizować się zgodnie z procesem płatności i potwierdzić instrukcje płatności „natychmiast” . Transakcja płatności jest przeprowadzana natychmiast po „natychmiast”, a konto bankowe klienta jest obciążone. Klient może wywołać więcej informacji o metodzie płatności „natychmiast” w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.

4.6Wybierając metodę płatności oferowaną za pośrednictwem usługi płatności „Mollie”, przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Mollie B.V., Kezersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia (podkreślenie: „Mollie”). Indywidualne metody płatności oferowane za pośrednictwem Mollie zostaną poinformowane o kliencie w sklepie internetowym sprzedawcy. Aby obsłużyć płatności, Mollie może korzystać z dalszych usług płatniczych, za które mogą mieć zastosowanie specjalne warunki płatności, które klient może zostać wskazany osobno. Więcej informacji na temat „Mollie” można wywołać w Internecie pod adresem https://www.mollie.com/de/.

4.7Podczas wybierania metody płatności oferowanej przez usługę płatności „Klarna” przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem Klarna Bank (Publ), Sveafen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (zwana dalej „Klarna”). Więcej informacji i warunki Klarny można znaleźć w informacji o płatności sprzedawcy, które można obejrzeć na następującej stronie internetowej:

https://www.hypeneedz.com/pages/order-payment

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1Dostawa towarów odbywa się na drodze wysyłki na adres dostawy dostarczonego przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Podczas przetwarzania transakcji adres dostawy określony w przetwarzaniu zamówienia sprzedawcy jest decydujący.

5.2Jeśli dostawa towaru nie powiedzie się z powodów, dla których klient jest odpowiedzialny, klient ponosi odpowiednie koszty dla sprzedawcy. Nie dotyczy to kosztów zwrotu, jeżeli klient skutecznie ćwiczy jego prawo do wycofania. W przypadku kosztów zwrotu rozporządzenie w polityce anulowania sprzedawcy obowiązują, jeżeli skuteczne jest anulowanie prawa do odwołania.

5.3Pickup nie jest możliwy z powodów logistycznych.

5.4Kupony są pozostawione klientowi w następujący sposób:

 • Pobieranie
 • e-mailem

6) Czas trwania umowy i rozwiązanie umowy na umowy subskrypcyjne

6.1Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Ważny powód istnieje, jeśli nie można oczekiwać, że część zakończenia będzie kontynuować stosunek umowny do uzgodnionego rozwiązania lub do wygaśnięcia okresu wypowiedzenia.

6.2Zakończenia należy dokonywać na piśmie lub w formularzu tekstowym (np. Pocztą elektroniczną).

7) Odniesienie do zatrzymania tytułu

Jeśli sprzedawca przyjedzie z wyprzedzeniem, zastrzega sobie nieruchomość dostarczanych towarów, dopóki należna cena zakupu zostanie w pełni opłacona.

8) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

8.1Jeśli zakupiony przedmiot jest słaby, obowiązują przepisy ustawowej odpowiedzialności za wady.

8.2Odchylenie od tego dotyczy towarów używanych: roszczenia dotyczące wad są wykluczone, jeżeli wada występuje dopiero po roku od dostawy towaru. Wady występujące w ciągu jednego roku od dostarczenia towaru mogą być potwierdzone w okresie ograniczeń ustawowych. Jednak skrócenie odpowiedzialności na jeden rok nie ma zastosowania

 • Do rzeczy, które zostały użyte do budynku zgodnie z ich zwykłymi zastosowaniami i których niedobór spowodował,
 • Za roszczenia o szkody i zwrot kosztów klienta, a także
 • W przypadku, gdy sprzedawca nieuczciwie ukrył wadę.

8.3Jeśli klient działa jako konsument, jest proszony o ubieganie się o towary dostarczane z oczywistym uszkodzeniem transportu dostawcy i poinformowanie sprzedawcy. Jeśli klient nie jest zgodny, nie ma to wpływu na jego roszczenia prawne lub umowne dotyczące wad.

9) Odkupienie kuponów akcji

9.1Kupony, które sprzedawca wydał bezpłatnie w ramach kampanii reklamowych z pewnym czasem ważności i których nie można kupić przez klienta (dalej „kuponów akcji”) można wymienić tylko w sklepie internetowym sprzedawcy i tylko w określony okres.

9.2Poszczególne produkty można wykluczyć z kampanii kuponów, jeśli istnieje odpowiednie ograniczenie z treści kuponu akcji.

9.3Kupony akcji można wymienić tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze przesunięcie nie jest możliwe.

9.4Tylko jeden kupon akcji można wymienić na zamówienie.

9.5Wartość towaru musi przynajmniej odpowiadać ilości kuponu akcji. Wszelkie pozostałe kredyty nie są zwracane przez sprzedawcę.

9.6Jeśli wartość kuponu akcji nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę, aby zapłacić różnicę.

9.7Kredyt kuponu działania nie jest wypłacany w gotówce, ani odsetek.

9.8Kupon promocyjny nie zostanie zwrócony, jeśli klient zwróci towar w pełni lub częściowo zapłacony kuponowi działania w ramach prawnego prawa do wycofania.

9.9Kupon akcji jest przeznaczony tylko do użytku przez osobę wymienioną na nim. Wykluczono przeniesienie kuponu akcji do stron trzecich. Sprzedawca jest uzasadniony, ale nie jest zobowiązany do sprawdzenia istotnego roszczenia o roszczenia odpowiedniego posiadacza kuponów.

10) powstrzymanie się od kuponów prezentowych

10.1Kupony, które można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy (dalej „kuponów prezentowych”) można wymienić tylko w sklepie internetowym sprzedawcy, chyba że z kuponu wyłoni się inaczej.

10.2Kupony prezentowe i rezydualne kredyty na kupony prezentowe można wymienić do końca trzeciego roku po roku zakupów kuponów. Pozostały kredyt zostanie przekazany klientowi do daty wygaśnięcia.

10.3Kupony prezentowe można wymienić tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze przesunięcie nie jest możliwe.

10.4Tylko jeden kupon prezentowy można wymienić na zamówienie.

10.5Kupony prezentowe mogą być używane tylko do zakupu towarów, a nie do kupowania innych kuponów prezentowych.

10.6Jeśli wartość kuponu prezentowego nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę, aby zapłacić różnicę.

10.7Kredyt kuponu prezentowego nie jest wypłacany w gotówce, ani odsetek.

10.8Kupon prezentowy można przenosić. Sprzedawca może zapewnić odpowiedniemu właścicielowi, który odbiera kupon prezentowy w sklepie internetowym sprzedawcy. Nie ma to zastosowania, jeśli sprzedawca ma wiedzę lub rażąco zaniedbanie nieznajomości braku autoryzacji, niezdolności do biznesu lub braku upoważnienia do reprezentowania odpowiedniego właściciela.

11) Obowiązujące prawo

11.1W przypadku wszystkich relacji prawnych między stronami prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wykluczenia przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu towarów mobilnych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie jedynie, o ile ochrona przyznana przez obowiązkowe przepisy prawa państwa, w którym konsument ma swoje zwykłe miejsce zamieszkania.

11.2Ponadto ten wybór prawa nie dotyczy konsumentów w odniesieniu do ustawowego prawa do wycofania się, które w momencie zakończenia umowy nie ma państwa członkowskiego Unii Europejskiej i ich jedynego miejsca zamieszkania i adresu dostawy na czas umowy zostaje zawarty poza Unią Europejską.

12) Alternatywne rozwiązywanie sporów

12.1Komisja UE zapewnia platformę do rozwiązywania sporów online w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ta platforma służy jako punkt kontaktowy w zakresie rozstrzygania sporów dotyczących sporów dotyczących zakupu online lub umów serwisowych, w których zaangażowany jest konsument.

12.2Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani gotowy do udziału w procedurze rozliczenia sporu przed komisją arbitrażową konsumencką.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj ekskluzywne korzyści i rabaty!

Nie martw się, nie będziemy Cię spamować, obiecujemy! :)